กลุ่ม H : เกาหลีใต้
จะเริ่มในอีก 14 ชั่วโมง
โปรตุเกส
จำนวนคนดู ?